ادعای باشگاه تراکتور؛/ درخواست مظاهری برای فسخ غیرقانونی بود – نیوزبازتاب خبر news.ir

مدیر روابط عمومی باشگاه تراکتور می‌گوید درخواست رشید مظاهری برای فسخ قرارداد با تراکتور مورد قبول سازمان لیگ واقع نشده و غیرقانونی بوده است.

لینک منبع: ادعای باشگاه تراکتور؛/ درخواست مظاهری برای فسخ غیرقانونی بود – نیوز

https://www.news.ir/163578/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%9B-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C/

اخبار ورزشی