اطلاعیه مهم کمیته اخلاق: تخلف شایان مصلح محرز نشد – نیوزبازتاب خبر news.ir

اطلاعیه مهم کمیته اخلاق درباره شایان مصلح

به گزارش خبرورزشی، در اطلاعیه کمیته اخلاق چنین آمده است: پیرو صدور دستور موقت مورخ ۹۹/۵/۹ مبنی بر معلق شدن فعالیت ورزشی شایان مصلح در مورخ ۹۹/۵/۱۱ جلسه کمیته اخلاق با موضوع بررسی تخلف نامبرده برگزار شد و ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده و تحقیق جامع از وی و مطابق اظهارات، نامبرده هیچ گونه صفحه شخصی رسمی در تویتر نداشته و همچنین باشگاه مذکور طی لایحه ای اظهارات وی را تایید نموده و بازیکن مذکور تصاویر منتسب به خود را در شبکه تویتر به شدت تکذیب کرده است.

لذا این کمیته با توجه به تحقیقات به عمل آمده و جوابیه استعلام از مراجع مربوطه و محتویات پرونده تخلف منتسب به نامبرده را محرز ندانسته است.

لینک منبع: اطلاعیه مهم کمیته اخلاق: تخلف شایان مصلح محرز نشد – نیوز

https://www.news.ir/133251/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84/

اخبار ورزشی