افاضلی از بخش مراقبت‌های ویژه خارج شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، هومن افاضلی که چندروز قبل به دلیل ابتلا به کرونا و حاد شدن بیماری در بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود، از این بخش خارج شد.

حال عمومی سرمربی ماشین سازی که صبح امروز از بخش ICU به بخش بیماران کرونا منتقل شد، رو به بهبودی است.

لینک منبع: افاضلی از بخش مراقبت‌های ویژه خارج شد – نیوز

https://www.news.ir/127373/%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF/

اخبار ورزشی