اُفت شاخص کل بورس در ۳ شهریور ۹۹ – نیوزخبر از https://www.news.ir

نیوز: امروز دوشنبه (۳ شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۴۸ هزار و ۸۳۰ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۱۳ هزار واحدی شد.

اخبار اقتصادی- نماد‌های  شستا، فارس، شپنا، شتران، اخابر، فولاد و تاپیکو  امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.


نمادهای تاثیرگذار  بورس  را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید

نمادقیمت پایانیتاثیر
شستا۴۱,۴۵۰ 

(۴۸۱۵٫۱۹)

 

فارس۲۵,۱۴۰ 

(۴۶۷۵٫۲)

 

شپنا۳۳,۷۱۰ 

(۲۲۹۵٫۲۲)

 

شتران۳۳,۲۸۰ 

(۲۰۴۰٫۹۳)

 

اخابر۲۳,۷۷۰ 

(۱۹۸۷٫۹۲)

 

فولاد۱۶,۴۹۰ 

(۱۹۶۱٫۹۷)

 

تاپیکو۱۸,۲۳۰(۱۸۶۷٫۶۸)

 

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۸۱ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۳۴۳  واحدی شد.

نمادقیمت پایانیتاثیر
میدکو۲۰,۹۱۲ 

(۷۶٫۳۸)

 

مارون۱۱۶,۰۸۲ 

(۶۹٫۴۳)

 

کگهر۴۲,۹۳۰ 

(۴۴٫۱۷)

 

ذوب۶,۹۳۶ 

(۳۴٫۲)

 

شگویا۱۸,۶۵۱ 

(۳۲٫۹۴)

 

صبا۲۹,۷۶۲ 

(۲۹٫۳۶)

 

بپاس۸۳,۰۲۶ 

(۲۷٫۲۳)

 

اُفت ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۳ شهریور ماه

لینک منبع: اُفت شاخص کل بورس در ۳ شهریور ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/160391/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9/

نیوز