ایران، آمریکا، ژاپن، هند و … مخالفِ کُشتی در کرونا – نیوزبازتاب خبر news.ir

خبرورزشی/ مهدی شیروانی؛ چشم امیدِ فدراسیون‌ کشتی ‌روسیه برای برگزاری مسابقات قهرمانی‌جهان ۲۰۲۰ به کشور‌های اقماری و استقلال‌یافته شوروی سابق است. درحالی‌ که فدراسیون‌های کشتی ایران، آمریکا، ژاپن، هند و … به‌دلیل گسترش نگران‌کننده کرونا تمایلی به برگزاری مسابقات‌قهرمانی‌جهانی ۲۰۲۰ ندارند، اما روس‌ها با داشتن ۲ کرسی در هیئت‌رییسه و نفوذ گسترده‌ای که در اتحادیه‌جهانی‌کشتی دارند، سعی می‌کنند رقابتهای‌جهانی بزرگسالان ۲۰۲۰ برگزار شود و تا حدود زیادی نیز در نیل به‌این هدف، موفق شده‌اند که موافقت نناد لالوویچ با برگزاری پیکار‌های آذرماه سال‌جاری به‌میزبانی صربستان (موطن رییس UWW) را نیز در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد.

البته در تقویم مشروطِ اتحادیه‌جهانی‌کشتی، موضوعی به‌عنوان اولویتِ برگزاری رقابت‌های سال‌جاری میلادی اعلام شده که روسیه را مجبور به‌رایزنی و کسب‌نظر موافق کشور‌های اقماری و هموطنان سابق، ساخته است. درتصمیم مشروط اتحادیه‌جهانی‌کشتی برای موافقت با برگزاری مسابقات‌جهانی ۲۰۲۰ صربستان آمده ۸ تیم از ۱۰ تیم برتررنکینگ و حداقل ۷۰ درصد کشور‌های شرکت‌کننده مسابقات سالِ‌قبل براساس حضور ورزشکاران آماده حضور باشند. مثلا درکشتی‌آزاد تیم‌های روسیه، قزاقستان، ایران، آمریکا، گرجستان، هند، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان و ژاپن (رده‌های اول تا دهم رنکینگ پیکارهای‌جهانی ۲۰۱۹ نورسلطان) باید ۸ تیم داوطلبِ حضور باشند که ازاین ۸ تیم، ایران، آمریکا، هند و ژاپن یعنی ۴۰ درصد ۱۰ تیم برتر رنکینگ و ۵۰ درصد ۸ تیم موردنظر، مخالف برگزاری پیکارهای‌جهانی ۲۰۲۰ صربستان هستند. اما روس‌ها که سعی دارند این‌رقابت‌ها برگزار شود، می‌خواهند سایر تیم‌ها بویژه کشور‌های اقماری را به‌عنوان ۷۰ درصد شرکت‌کننده‌ها، باخود همراه و هم‌نظر کنند! کشتی‌فرنگی هم شرایطی مشابه دارد، روسیه، ازبکستان، گرجستان، ایران، قزاقستان، ژاپن، مجارستان، کوبا، ارمنستان و آلمان، (صاحب جایگاه اول تا دهم رنکینگ ۲۰۱۹ نورسلطان) که حداقل ۴۰ درصد رنکینگ، بیرون از چرخه اقماری روسیه هستند. براین‌اساس، رقابتِ اصلی برای برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات‌جهانی ۲۰۲۰ درخارج از هیئت‌رییسه UWW بیرون از تشک‌کشتی و نتیجه رایزنی موافقان و مخالفان انجام این‌رقابت‌ها درایام جولان کرونا خواهد بود.

لینک منبع: ایران، آمریکا، ژاپن، هند و … مخالفِ کُشتی در کرونا – نیوز

https://www.news.ir/126777/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%D8%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%90-%DA%A9%D9%8F%D8%B4/

اخبار ورزشی