بازنشستگی جالب یک شماره – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، باشگاه بیرمنگام بعد از فروش جود بلینگام مدافع ۱۷ ساله‌اش به دورتموند، شماره ۲۲ را بازنشسته کرد.

«اسکای‌اسپورت» خبر داد، دلیل بازنشسته شدن شماره بلینگام ارزش نهادن باشگاه بیرمنگام به محصولات آکادمی باشگاه است و به نوعی با این کار می‌خواهند ارزش پرورش بازیکنان جوان را نشان بدهند.

بلینگام از کودکی در باشگاه بیرمنگام عضویت داشت و در ۱۶ سالگی به تیم اول باشگاه رسید. بعد از سپری کردن تنها یک فصل هم با فروش او ۲۵ میلیون پوند سود به باشگاه بیرمنگام رسید.

لینک منبع: بازنشستگی جالب یک شماره – نیوز

https://www.news.ir/123909/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87/

اخبار ورزشی