برومند الکی کسی را نمی‌زند! – نیوزبازتاب خبر news.ir

برومند الکی کسی را نمی‌زند!

به گزارش خبرورزشی، بی‌شک یکی از ماندگارترین مصاحبه‌ها بعد از دربی، مصاحبه بهروز رهبری فرد بود. بعد از دربی سال ۷۹ که برومند با مشت به صورت رافت کوبید و کارش به بازداشتگاه کشید، خیلی‌ها تصور می‌کردند رهبری‌فرد پشت مهاجم تیمش در بیاید، ولی او در مصاحبه‌ای معروف گفت: «پرویز برومند الکی کسی را نمی‌زند!» این جمله او باعث دلخوری شدید رافت شده بود

لینک منبع: برومند الکی کسی را نمی‌زند! – نیوز

https://www.news.ir/162649/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF/

اخبار ورزشی