بیانیه جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به مطالبی که در سطح افکار عمومی درباره احکام انضباطی مطرح شده، بعضاً مشاهده می‌شود برخی از اعضای باشگاه‌ها در سطح رسانه‌ها از صدور حکمی ابراز رضایت و گروه دیگری اظهار نارضایتی می‌کنند.

روشن است که رضایت دسته‌ای یا عدم رضایت افراد دسته دیگر از ماهیت هر حکم انضباطی است و بهتر است کادر فنی، مربیان و به صورت کلی دست اندرکاران فهیم فوتبال به دنبال صدور آرا انضباطی درباره تیم‌های دیگر اظهار نظر نکرده و با مسئولیت شناسی نگاه خود را برای پیشرفت تیم خود معطوف کنند.

همچنین اظهارنظر درباره تیم‌های دیگر نه تنها حرفه‌ای نبوده بلکه تأثیری در روند صدور رأی ندارد و صرفاً باعث ایجاد شائبه در فضای مجازی می‌شود.

لینک منبع: بیانیه جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال – نیوز

https://www.news.ir/158203/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88/

اخبار ورزشی