ترکش های انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس ؛ حمله آتشین مجلسی ها به سلطانی فر – نیوزبازتاب خبر news.ir

جعفر سمیعی ؛ پرسپولیس

رئیس فراکسیون ورزش مجلس اعتقاد دارد که وزیر ورزش انتخاب درستی نکرده است.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

جعفر سمیعی، مدیرکل سابق وزارت ورزش به عنوان مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب شد. محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس، در گفتگو با اخبار ورزشی، از این تصمیم سلطانی فر انتقاد کرد.

به گزارش طرفداری، فروردین گفت:

وقتی ما یک کرسی تخصصی را از یک فرد متخصص می گیریم و یک کرسی را به او واگذار می کنیم که در آن تخصص ندارد، این یک توهین و کج دهنی است به مردم و اهالی ورزش. من در مورد شخص حرف نمی زنم، در مورد شاخص ها می گویم.

آقای سمیعی انسان ارزشمندی هستند. من احساس می کنم آقای وزیر با این انتخاب دو مهره را سوزاندند. یکی یک کرسی تخصصی در مدیریت پرسپولیس و دیگری برداشتن سمیعی از حراست وزارت ورزش. انتظار می رفت که به نظرات کارشناسان و پیشکسوتان اهمیت می دادند. انتظار داشتیم که نظرات ورزشی های مجلس پرسیده می شد. نمی دانم آینده این دوباشگاه چه می شود. کشور به این دو باشگاه نیاز دارد.

وی درخصوص حمایت مجلس از پرسپولیس در آسیا گفت:

وظیفه ما است که حمایت کنیم. این آبرو و اعتبار کشور است. باید دل مردم را شاد کنیم.

لینک منبع: ترکش های انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس ؛ حمله آتشین مجلسی ها به سلطانی فر – نیوز

https://www.news.ir/245737/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C/

اخبار ورزشی