تست کرونای طارمی برای سفر به پرتغال/   آخرین گزارش ها از انتقال مهاجم ایرانی به پورتو – نیوزبازتاب خبر news.ir

مهدی طارمی در حال آماده شدن برای سفر به پرتغال است؛ او منتظر نتیجه آزمایش کوید-۱۹ است که در ابتدای این هفته انجام داد تا با خیال راحت سفرماجراجویانه جدیدش را آغاز کند.

لینک منبع: تست کرونای طارمی برای سفر به پرتغال/   آخرین گزارش ها از انتقال مهاجم ایرانی به پورتو – نیوز

https://www.news.ir/164379/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A2/

اخبار ورزشی