تمجید انصاری‌فرد از تیم جدیدش: آاک تاریخ پرافتخاری دارد – نیوزبازتاب خبر news.ir

انصاری‌فرد در تمجید تیم جدیدش: آاک، تاریخ پرافتخاری در یونان داردبه گزارش خبرورزشی، کریم انصاری‌فرد مهاجم ایرانی تیم آاِک یونان گفت: از بازگشت به یونان خیلی خوشحالم. به خوبی می‌دانم که آاِک یک تیم عالی با تاریخ پرافتخار در فوتبال یونان است. قطعاً همه توانم را برای موفقیت این تیم به کار می‌گیرم.

قرارداد کریم انصاری‌فرد با تیم آاِک یونان تا سال ۲۰۲۳ میلادی است. 

لینک منبع: تمجید انصاری‌فرد از تیم جدیدش: آاک تاریخ پرافتخاری دارد – نیوز

https://www.news.ir/162566/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D8%A2%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1/

اخبار ورزشی