تهدید جنگنده صهیونیست براى هواپیماى مسافربرى تهران – بیروت – نیوزخبر از https://www.news.ir

به گزارش نیوز، برخی منابع خبرى می گویند یک فروند هواپیمای شرکت ماهان که در راه بیروت با مزاحمت جنگنده‌های به احتمال زیاد رژیم صهیونیستی مواجه شده و فرود اضطراری داشته است.

این جنگنده با نزدیک شدن به  هواپیمای مسافری ایرانی که در مسیر تهران به بیروت بود باعث شد خلبان برای فرار از تصادف، مجبور به کاهش ناگهانی ارتفاع شود که باعث زخمی شدن تعدادی از مسافرین گردید.

در اثر این تهاجم، هواپیمای ایرانی مجبور به فرود سریع شد که در اثر آن تعدادی از مسافران آسیب دیدند. حال یکی از مصدومان مساعد نیست.

لینک منبع: تهدید جنگنده صهیونیست براى هواپیماى مسافربرى تهران – بیروت – نیوز

https://www.news.ir/123547/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%89-%D9%85/

نیوز