جابه‌جایی تکراری این مرتبه روی نیمکت آبی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، باشگاه اینترمیلان شرایطی پیچیده با سرمربی‌اش آنتونیو کونته دارد، چرا که این مربی در صورتی که اخراج شود غرامتی ۱۰ میلیون یورویی خواهد گرفت، اما باشگاه می‌خواهد با مذاکره و دادن غرامتی کمتر قراردادش که ۲ سال از آن باقی مانده را فسخ کند.

از طرفی رسانه‌های ایتالیایی خبر از ارائه پیشنهاد به ماسیمیلیانو آلگری داده‌اند. این پیشنهاد هنوز به صورت رسمی از سوی باشگاه تأیید نشده، چرا که باید ابتدا تکلیف کونته مشخص شود. نکته جالب اینکه ۶ سال پیش هم آلگری در یوونتوس جانشین کونته شده بود.

لینک منبع: جابه‌جایی تکراری این مرتبه روی نیمکت آبی – نیوز

https://www.news.ir/159534/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA/

اخبار ورزشی