جلسه مجیدی و سعادتمند برای حل مشکلات – نیوزبازتاب خبر news.ir

مدیرعامل و سرمربی استقلال روز دوشنبه با هم جلسه ای را برگزار خواهند کرد.

نوشته جلسه مجیدی و سعادتمند برای حل مشکلات اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: جلسه مجیدی و سعادتمند برای حل مشکلات – نیوز

https://www.news.ir/166411/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA/

اخبار ورزشی