حاج صفی: آرزویم بازی در رئال است – نیوزبازتاب خبر news.ir

حاج صفی: آرزویم بازی در رئال استبه گزارش خبرورزشی، احسان حاج صفی یکی از چهره‌های شاخص فوتبال ایران در سال‌های اخیر است. بازیکنی که از میانه‌های دهه ۸۰ به عنوان یک مدافع چپ در تیم سپاهان ظهور کرد و حالا در ۳۰ سالگی با بیش از ۱۰۰ بازی ملی پیراهن تراکتور را برتن دارد. او گفت‌وگویی با مجله فدراسیون فوتبال داشته، که در ادامه بخشی از آن را می‌خوانید:

*در ۱۱ سالگی به ذوب آهن رفتم و سه سال آنجا بودم، سرمربی تیم نوجوانان آنجا من را نخواست و به سپاهان رفتم.

*لوکا بوناچیچ اگر نبود به این موفقیت‌ها نمی‌رسیدم. مربیان ایرانی اصولا به جوان ها اهمیت زیادی نمی‌دهند.

*تیم ملی دچار افت شد و امیدوارم با اسکوچیچ به روزهای اوج برگردد.

*شرایط گروهی خیلی سخت است و امیدوارم اوضاعمان بهتر شوم و از گروه به مرحله بعد برویم و مانند دورهای بعدی به جام جهانی صعود کنیم. منتظرمان در جام جهانی باشید.

*آرزوی هـر بازیکنـی اسـت کـه لژیونـر شـود و چـه کسـی اسـت کـه دوسـت نداشـته باشـد در خـارج از کشـور بـازی کند. خودم بیشــتر اسپانیا را دوست دارم، امــا بازی در اسپانیا بســیار سخت اســت. البته تیم های آلمان را هــم دوســت دارم ولی بازی در اسپانیا را بــه آلمان ترجیح می‌دهم.

*هدف و آرزویم از وقتی که فوتبال را آغاز کردم، این بود که در رئال مادرید بازی کنم، تیم رئال را خیلی دوست دارم و آرزویم این است که در رئال بازی کنم.

*حضور در سـپاهان باعـث شـد مـن پلـه هـای ترقی را طـی کنـم. زمانـی کـه خواسـتم از فوتبـال خداحافظی کنـم، با تنهـا تیمـی کـه باعـث رشـدم بـود، ایـن کار را خواهـم کـرد.

لینک منبع: حاج صفی: آرزویم بازی در رئال است – نیوز

https://www.news.ir/135764/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

اخبار ورزشی