حتی با بودجه وزارت ورزش هم نمی‌شود غرامت ویلموتس را پرداخت! – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، فرامرزیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر عملکرد فدراسیون فوتبال در رابطه با ویلموتس، گفت: ما مکانیزم نظارت کلی برای فدراسیون‌ها داریم. اینکه قراردادها چطور باشد، اینکه اظهارنامه مالیاتی را پر کرده‌اند یا خیر و … ما سال گذشته مبلغ کمی به فدراسیون فوتبال دادیم. در فوتبال که موضوع حساس می‌شود، اینکه تذکر می‌دهیم و آنها نامه ما را به فیفا می‌دهند، ما با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه مکاتبه می‌کنیم تا مکاتبات مبنای دخالت دولت در امور فدراسیون نشود.

وی درباره اینکه چرا قرارداد ویلموتس در سامانه نیست، تصریح کرد: ما به دوستان گفته‌ایم اگر الزامات را رعایت نمی‌کنید متخلف و مجرم هستید. اشتباه ما این است که فدراسیون‌ها را به عنوان دستگاه اجرایی می‌بینیم اما این‌طور نیست. دولت منابع را به فدراسیون‌ها بدهد و خودشان هم پاسخگو باشند اما حالا این‌طور نیست و می‌گویند چرا منابع ما کم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش تاکید کرد: سال گذشته فدراسیون فوتبال به برخی تعهدات خود در قبال وزارت ورزش عمل نکرد و به همین دلیل بودجه پرداختی به این فدراسیون کمتر از آنچه توافق شده بود، انجام شد؛ رقمی حدود ۵ میلیارد و ١٠٠ میلیون تومان پرداختی به فوتبال داشتیم.

لینک منبع: حتی با بودجه وزارت ورزش هم نمی‌شود غرامت ویلموتس را پرداخت! – نیوز

https://www.news.ir/160478/%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7/

اخبار ورزشی