حدادی: رئیس کمیته ملی المپیک گفت به آلمان برو – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، عمل جراحی خار پاشنه احسان حدادی ملی‌پوش پرتاب دیسک حاشیه‌ساز شده و به همین دلیل او در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

حدادی در این باره در برنامه «ورزش و مردم» گفت: «آقای صالحی امیری از من پرسیدند که قبلاً پایت را کجا عمل کردی؟ من به او گفتم که بعد از المپیک ریو پایم را در آلمان عمل کردم و مشکلی نبوده است. بعد از این صحبت‌ها صالحی‌امیری گفت که بهتر است برای جراحی به آلمان بروی و من هم گفتم هر تصمیمی گرفته شود، احترام می‌گذارم.»

حدادی در ادامه توضیح داد: «از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی هم گفتند که ما در ایران جراحی خار پاشنه نداریم. اگر کسی تضمین می‌کند پاشنه پای من درست می‌شود به من آدرس بدهند و من در ایران جراحی می‌کنم.»

لینک منبع: حدادی: رئیس کمیته ملی المپیک گفت به آلمان برو – نیوز

https://www.news.ir/124426/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7/

اخبار ورزشی