حرف آخر| قرارداد ریالی به جای دلاری؟! – نیوزبازتاب خبر news.ir

خبرورزشی/ فرهاد اشراقی؛ در پاسخ به این دوست عزیز باید به چند نکته اشاره کنیم:
۱- فقط یک نمونه از این دست بیاورید که بازیکنان خارجی به جای پول بین‌المللی به واحد پول ملی حقوق بگیرند.
۲- شما حتی قدرت برخورد با بازیکنان ایرانی را هم ندارید و در همین لیگ، بعضی از بازیکنان ایرانی به دلار حقوق گرفته‌اند و قرارداد دلاری بسته‌اند. چگونه می‌توانید ادعا کنید که قرارداد‌های خارجی را هم به ریال خواهید بست؟
۳- حتی یک نفر را بیاورید که حاضر باشد دلار را رها کند و به ریال قرارداد ببندد. بازیکنی مثل دیاباته که قرارداد ۵۷۰ هزار دلاری بسته، چگونه می‌تواند قرارداد ریالی ببندد؟ قرارداد جدیدش را بر چه اساس محاسبه و تبدیل کند؟
۴- معادل ریالی قرارداد بازیکنان خارجی را چگونه تعیین می‌کنید؟ با دلار نیمایی و ۴۱۰۰ تومانی، دلار ۱۳ هزار تومانی یا دلار ۲۵ هزار تومانی؟ متر شما دقیقاً چیست؟
۵- آن‌ها که به دنبال وضع این قوانین هستند، آیا اگر خودشان جای بازیکنان خارجی بودند، قرارداد دلاری را رها می‌کردند و ریالی قرارداد می‌بستند؟

لینک منبع: حرف آخر| قرارداد ریالی به جای دلاری؟! – نیوز

https://www.news.ir/125121/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9F/

اخبار ورزشی