حمایت پرسپولیس از یحیی با وعده نقل و انتقالاتی – نیوزبازتاب خبر news.ir

باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه از سرمربی و بازیکنان این تیم حمایت کرد.

نوشته حمایت پرسپولیس از یحیی با وعده نقل و انتقالاتی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: حمایت پرسپولیس از یحیی با وعده نقل و انتقالاتی – نیوز

https://www.news.ir/165020/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA/

اخبار ورزشی