خانه‌ خالی ها توسط سامانه شناسایی می‌شود چون تمام واحدها به کد پستی و کد ملی وصل هستند.خبر از https://www.news.ir

به گزارش نیوز www.news.ir، محمود علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بررسی اخذ مالیات بر خانه‌ خالی در مجلس اظهار داشت: مجلس با توجه به نیازهایی که دیده شده در حال تغییر مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. در قانون قبل، مدت زمانی که دیده شده کم بوده، همچنین برای افزایش بازدارندگی‌ها مجلس به دنبال افزایش جریمه مالکانی است که خانه‌های خود را وارد بازار اجاره نمی‌کنند.

میزان مالیات برخانه‌ خالیدر قانون فعلی

وی ادامه داد: در قانون فعلی خانه‌ خالی در سال اول مشمولیت، باید به اندازه ۵۰ درصد میزان اجاره‌بها مالیات بپردازند. در سال دوم میزان مالیات به اندازه اجاره‌بها است و در سال سوم به بعد، میزان مالیات به ۱٫۵ برابر اجاره می‌رسد. اما پیشنهاد مجلس این است که مالک باید به ازای هر واحد مشمول پرداخت مالیات، در سال اول ۵ برابر میزان اجاره، در سال دوم ۱۰ برابر و در سال سوم به بعد هم ۱۵ برابر اجاره را به عنوان مالیات خانه خالی خود بپردازد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این اعداد پیشنهاد مجلس است و باید درصحن به تصویب می‌رسد،‌ گفت: باید دید صحن به این پیشنهاد چه واکنشی نشان می‌دهد و در صورت تصویب آن،‌ به اجرا خواهد رسید.

مبنای محاسبه نرخ اجاره برای دریافت مالیات از خانه‌ خالی

علیزاده در پاسخ به این سوال سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه نرخ اجاره برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه معیاری در نظر گرفته است، ادامه داد: این موضوع در چارچوب ماده ۵۲ و ۵۴ قانون دیده شده است. درآمد اجاره در قرارداد رسمی یا عادی مبنای تشخیص میزان مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود، یا اگر مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج شده در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده باشد،‌ میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.

وی افزود: براساس جدول قیمت‌ها در ماده ۵۳ وجهی از ارزش معاملات ملکی را مبنا قرار می‌دهیم و براساس آن اجاره بهای ملک در مناطق برآورد می‌شود به اندازه آن مالیات باید دهند.

نحوه شناسایی خانه‌ خالی

معاون سازمان امور مالیاتی درباره نحوه شناسایی خانه‌های خالی گفت: خانه‌های خالی توسط سامانه شناسایی می‌شود. تمام واحدها به کد پستی و کد ملی وصل هستند ازاین رو افرادی که دارای مسکن هستند مشخص می‌شوند بنابراین این واحد یا باید اجاره داده شود یا واگذار شده باشد یا به هر نحوی به کار گرفته شده باشد.

وی ادامه داد: بخشی از شناسایی خانه‌های خالی از طریق خوداظهاری است، گفت: در کنار خود اظهاری شاخص‌های دیگری هم لحاظ شده‌اند که با وصل شدن به سامانه‌ها و نهادهای دیگر شناسایی می‌شوند. قبوض برق، آب،‌ گاز و تلفن هم در شناسایی‌ها به کار گرفته می شوند اما تعیین کننده نیستند.

وضعیت خانه‌های دوم و ویلاها

علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا خانه‌های دوم و ویلاها شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شوند، گفت: خانه‌هایی دومی که به کار گرفته شده باشد یا بیش از ۶ ماه خالی نباشند مشمول پرداخت مالیات نخواهند شد. درباره ویلاها هم هنوز جزییاتی وجود ندارد اما مالیات بر خانه‌های خالی مربوط به خانه‌های داخل محدوده‌های شهری می‌شود.

لینک منبع: خانه‌ خالی ها توسط سامانه شناسایی می‌شود چون تمام واحدها به کد پستی و کد ملی وصل هستند.

https://www.news.ir/128605/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D8%A7/

نیوز