دانشگر: از این خوشحالی بعد از گل زیاد کردم – نیوزبازتاب خبر news.ir

مدافع استقلال ترجیح داد درباره حواشی اخراج و بازگشتش صحبتی انجام ندهد.

نوشته دانشگر: از این خوشحالی بعد از گل زیاد کردم اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: دانشگر: از این خوشحالی بعد از گل زیاد کردم – نیوز

https://www.news.ir/163998/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1/

اخبار ورزشی