در دوره من هم صحبت از حضور پیروانی و مرحوم حجازی بود/ مرفاوی: این حرفها مایوس کننده و مضحک است – نیوزبازتاب خبر news.ir

پیشکسوت باشگاه استقلال اعتقاد دارد استعفای مجیدی تصمیم اشتباهی بوده است.

نوشته در دوره من هم صحبت از حضور پیروانی و مرحوم حجازی بود/ مرفاوی: این حرفها مایوس کننده و مضحک است اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: در دوره من هم صحبت از حضور پیروانی و مرحوم حجازی بود/ مرفاوی: این حرفها مایوس کننده و مضحک است – نیوز

https://www.news.ir/166407/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD/

اخبار ورزشی