دومین شهید مبارزه با کرونا در نظرآباد + عکس – نیوزخبر از https://www.news.ir

به گزارش نیوز، دکتر مجید مجیدیان مدیر درمانگاه تامین اجتماعی رضوان شهرستان نظرآباد در راه مقابله با انتشار ویروس کرونا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت.

وی دومین شهید سلامت شهرستان نظرآباد می باشد که بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست می دهد.برای

لینک منبع: دومین شهید مبارزه با کرونا در نظرآباد + عکس – نیوز

https://www.news.ir/121468/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/

نیوز