دو انتصاب جدید در باشگاه سایپا – نیوزبازتاب خبر news.ir

سرپرست باشگاه سایپا دو تغییر در مجموعه این باشگاه به وجود آورد.

نوشته دو انتصاب جدید در باشگاه سایپا اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: دو انتصاب جدید در باشگاه سایپا – نیوز

https://www.news.ir/166142/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7/

اخبار ورزشی