دو انتصاب جدید در فدراسیون ووشو با حکم وزیر ورزش – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، وزیر ورزش و جوانان طی احکامی جداگانه علی صدیقی و حسین اوجاقی را به عنوان دبیر و نایب رئیس فدراسیون ووشو منصوب کرد. در احکام صادره از سوی دکتر سلطانی‌فر آمده است:

جناب آقای علی صدیقی

با استعانت از خداوند متعال، به استناد ماده (۸) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۴/۹۹ فدراسیون ووشو به موجب این حکم به عنوان “دبیر فدراسیون ووشو” منصوب می‌شوید.

انتظار دارد براساس مفاد ماده (۱۳) اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.

جناب آقای حسین اوجاقی

با استعانت از خداوند متعال، به استناد ماده (۸) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۴/۹۹ فدراسیون ووشو به موجب این حکم به عنوان “نایب رئیس فدراسیون ووشو” منصوب می‌شوید.

انتظار دارد براساس مفاد ماده (۱۲) و دیگر مفاد مرتبط اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.

مسعود سلطانی فر

لینک منبع: دو انتصاب جدید در فدراسیون ووشو با حکم وزیر ورزش – نیوز

https://www.news.ir/154993/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88/

اخبار ورزشی