رضایی در آستانه بازگشت به تیم سابقش – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، باشگاه شارلوا قصد دارد در هفته‌های آینده اقدام جدی برای خرید قطعی و بازگرداندن کاوه رضایی، مهاجم ایرانی پیشین خود از کلوب بروژ انجام دهد. انتظار می‌رود طرفین به زودی به صورت جدی درباره این انتقال به مذاکره پردازند.

لینک منبع: رضایی در آستانه بازگشت به تیم سابقش – نیوز

https://www.news.ir/130712/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%B4/

اخبار ورزشی