روزنامه آس| مسی قیمتی دارد – نیوزبازتاب خبر news.ir

لیونل مسی اگر فروخته شود مبلغش کمتر از ۷۰۰ میلیون یورو نخواهد بود و باشگاه بارسلونا فقط با پرداخت مبلغ فسخ قرارداد راضی می‌شود این بازیکن را رها کند.

لینک منبع: روزنامه آس| مسی قیمتی دارد – نیوز

https://www.news.ir/169343/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

اخبار ورزشی