روزنامه توتو| دورِ شاد شماره ۹ها – نیوزبازتاب خبر news.ir


ادین ژکو مورد توجه اینتر و یووه است، اما به پیرلو نزدیک‌تر شده. روملو لوکاکو را رئال‌مادرید می‌خواهد، اما اینتر اعلام کرده فروشی نیست. رائول خیمنس هم مورد توجه رئال‌مادرید است. آرکادیوش میلیک هم به رم از یوونتوس نزدیک‌تر شده.

لینک منبع: روزنامه توتو| دورِ شاد شماره ۹ها – نیوز

https://www.news.ir/158579/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%90-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B9%D9%87%D8%A7/

اخبار ورزشی