روزنامه مارکا| شب توتال‌فوتبال – نیوزبازتاب خبر news.ir


بایرن و پاریس، در شبی جذاب از فوتبال اروپا به مصاف هم خواهند رفت. دو تیمی که تماشایی بازی می‌کنند در پی کسب قهرمانی این فصل لیگ قهرمانان هستند.

لینک منبع: روزنامه مارکا| شب توتال‌فوتبال – نیوز

https://www.news.ir/161405/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84/

اخبار ورزشی