روزنامه مارکا| معامله غیرممکن – نیوزبازتاب خبر news.ir


شایعه معاوضه آنتوان گریزمن و ژوآئو فلیکس خیلی سریع تکذیب شد. نه گریزمن به اتلتیکو برمی‌گردد، نه اتلتیکو حاضر است راحت فلیکس را از دست بدهد.

لینک منبع: روزنامه مارکا| معامله غیرممکن – نیوز

https://www.news.ir/167676/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86/

اخبار ورزشی