روزنامه میرر| خطای انگلیسی – نیوزبازتاب خبر news.ir


گونسالو ایگواین به لیونل مسی هشدار داد اصلاً فکر حضور در فوتبال انگلیس و مقابله با مدافعان لیگ برتری را نکند. خودِ ایگواین تجربه خوبی در چلسی نداشت.

لینک منبع: روزنامه میرر| خطای انگلیسی – نیوز

https://www.news.ir/157335/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/

اخبار ورزشی