روزنامه کوریره| کونته، مثل یک فینال – نیوزبازتاب خبر news.ir


امروز شاید آخرین روز حضور آنتونیو کونته در باشگاه اینترمیلان باشد. گفته می‌شود بعد از ملاقات امروز او با مدیران باشگاه، جدایی‌اش قطعی می‌شود تا ماسیمیلیانو آلگری بیاید.

لینک منبع: روزنامه کوریره| کونته، مثل یک فینال – نیوز

https://www.news.ir/162902/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84/

اخبار ورزشی