روزنامه کوریره| یووه، سوارس آزاد – نیوزبازتاب خبر news.ir

باشگاه یوونتوس می‌تواند با مبلغ خوبی لوئیس سوارس را به خدمت بگیرد. این باشگاه برای ستاره بارسا حقوق سالیانه ۱۰ میلیون یورو در نظر گرفته است.

لینک منبع: روزنامه کوریره| یووه، سوارس آزاد – نیوز

https://www.news.ir/172520/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/

اخبار ورزشی