روزنامه گاتزتا| اینتر – مسی؛ چرا که نه؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

چرخش لیونل مسی می‌تواند یک رؤیا را برای هواداران اینتر محقق کند. پدر لیونل مسی یک خانه در شهر میلان خریده است. باشگاه اینتر هم به انتقال فوق‌ستاره بارسلونا فکر می‌کند.

لینک منبع: روزنامه گاتزتا| اینتر – مسی؛ چرا که نه؟ – نیوز

https://www.news.ir/126706/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B2%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%9F/

اخبار ورزشی