روزنامه گاردین| مسی را بگیر – نیوزبازتاب خبر news.ir

باشگاه منچسترسیتی می‌خواهد پروژه همکاری دوباره پپ گواردیولا و لیونل مسی را کلید بزند. آیا سیتیزن‌ها می‌توانند هزینه‌های انتقال او را بپردازند؟

لینک منبع: روزنامه گاردین| مسی را بگیر – نیوز

https://www.news.ir/165489/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1/

اخبار ورزشی