رکوردشکنی رسن پس از ۴۵ دقیقه سردرگم؛/ بشار در نقش منجی پرسپولیس و یحیی! – نیوزبازتاب خبر news.ir

بشار رسن ستاره عراقی پرسپولیس در ابتدای نیمه دوم موفق به گلزنی شد.

نوشته رکوردشکنی رسن پس از ۴۵ دقیقه سردرگم؛/ بشار در نقش منجی پرسپولیس و یحیی! اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: رکوردشکنی رسن پس از ۴۵ دقیقه سردرگم؛/ بشار در نقش منجی پرسپولیس و یحیی! – نیوز

https://www.news.ir/163795/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%9B-%D8%A8/

اخبار ورزشی