سرقت بزرگ از ستاره لیورپول همزمان با جشن قهرمانی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، در شبی که لیورپولی‌ها به شدت شاد بودند و روی ابرها سپری می‌کردند، یکی از ستاره‌های حاضر در آنفیلد متوجه ضرر زیادی شد.

«بی‌بی‌سی» خبر داد، خانه فابینیو ستاره برزیلی لیورپول هنگامی که در جشن قهرمانی در ورزشگاه آنفیلد حضور داشت و خانواده‌اش هم به ورزشگاه رفته بودند مورد سرقت قرار گرفته است. جواهرات و یک آئودی RS6 از خانه وی دزدیده شد. اتومبیلی که البته بعداً در منطقه ویگان پیدا شده است.

لینک منبع: سرقت بزرگ از ستاره لیورپول همزمان با جشن قهرمانی – نیوز

https://www.news.ir/123845/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B4/

اخبار ورزشی