سرمقاله| آقا اجازه! – نیوزبازتاب خبر news.ir


احمد سعادتمند به این نتیجه رسیده که به سفر برود تا شاید بتواند از مربیان خارجی استقلال هم «تخفیف» و هم «مهلت» بگیرد. خب آیا او نباید این کار را می‌کرد؟ یعنی برای جلوگیری از کسر امتیاز و محرومیت استقلال باید اجازه می‌گرفت؟

لینک منبع: سرمقاله| آقا اجازه! – نیوز

https://www.news.ir/160140/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87/

اخبار ورزشی