سه نکته فنی از دربی حذفی / نقشه ویژه فرهاد برای وسط زمین(آنالیز) – نیوزبازتاب خبر news.ir

پرسپولیس فقط چند دقیقه با فینالیست شدن فاصله داشت اما گل دانشگر باعث شد ورق برگردد

نوشته سه نکته فنی از دربی حذفی / نقشه ویژه فرهاد برای وسط زمین(آنالیز) اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: سه نکته فنی از دربی حذفی / نقشه ویژه فرهاد برای وسط زمین(آنالیز) – نیوز

https://www.news.ir/164906/%D8%B3%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7/

اخبار ورزشی