ضرر لژیونر ایرانی به باشگاه سابقش – نیوزبازتاب خبر news.ir

ضرر لژیونر ایرانی به باشگاه سابقش

به گزارش خبرورزشی، سامان قدوس پس از محکومیت در پرونده انتقال به اوئسکا باید ۴ میلیون یورو پرداخت کند که باشگاه پیشین او یعنی اوسترشوندس سوئد حاضر شده برای این جریمه به او کمک کند.

رادیو «هرالدو» اسپانیا مدعی شد، بازیکن فعلی تیم آمیان می‌توان یک میلیون یورو از بودجه باشگاه اوسترشوندس را برای سبک‌تر شدن جریمه‌اش بگیرد. باشگاه اوسترشوندش می‌داند با توجه به اسناد ارائه شده توسط باشگاه اوئسکا در پرونده سامان قدوس بازنده خواهند شد، به همین دلیل حاضر شده به مهاجم ایرانی کمک کند.

لینک منبع: ضرر لژیونر ایرانی به باشگاه سابقش – نیوز

https://www.news.ir/131844/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%B4/

اخبار ورزشی