عذرخواهی فتاح از حداد عادل + فیلم – نیوزخبر از https://www.news.ir

فتاح در حاشیه بازدید از ساختمان پلاسکو: افراد و سازمان هایی که اسم بردم از املاک استفاده شخصی نداشته اند. خطای بنده بود که خیلی کوتاه و تیتر وار نام بردم.

فرصتِ باز کردن مسئله نبود. اطلاعات بنده ناقص اعلام شد. جانب انصاف را رعایت نکردم.

در محضر خدا و مردم از همه آن بزرگواران، مخصوصا برادر عزیزم حداد عادل عذرخواهی میکنم.

رکنا

لینک منبع: عذرخواهی فتاح از حداد عادل + فیلم – نیوز

https://www.news.ir/155106/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/

نیوز