عکس| تسلیت دایی به آندو در پی درگذشت سرژیک – نیوزبازتاب خبر news.ir


اسطوره فوتبال کشورمان درگذشت سرژیک تیموریان را به برادرش تسلیت گفت.

نوشته عکس| تسلیت دایی به آندو در پی درگذشت سرژیک اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: عکس| تسلیت دایی به آندو در پی درگذشت سرژیک – نیوز

https://www.news.ir/167253/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%98/

اخبار ورزشی