عکس| تماشاگران به ورزشگاه برگشتند – نیوزبازتاب خبر news.ir

عکس| تماشاگران به ورزشگاه برگشتند

به گزارش خبرورزشی، برایتون در ورزشگاه خانگی خود میزبان چلسی بود که این بازی به تساوی یک بر یک ختم شد.

اتحادیه فوتبال انگلیس اجازه داد تا ۲۵۰۰ تماشاگر در این ورزشگاه حاضر شوند و بازی را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از نزدیک ببینند.

لینک منبع: عکس| تماشاگران به ورزشگاه برگشتند – نیوز

https://www.news.ir/167452/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF/

اخبار ورزشی