عکس| جراحت شدید یک سایپایی – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، عکس منتظر شده از جراحت روی گردن و دست صادق بارانی بازیکن سایپا نشان می‌دهد حرکت بازیکن شاهین روی او به شدت خشن بوده است.

در صحنه‌ای از دیدار سایپا و شاهین، یک خطا روی بارانی رخ داد که حسین زیاری داور بازی هیچ جریمه‌ای برای بازیکن شاهین در نظر نگرفت. این عکس نشان می‌دهد حرکت چقدر خشن بوده و می‌توانسته حداقل یک کارت زرد برای بازیکن تیم بوشهری در پی داشته باشد.

عکس| جراحت شدید یک سایپایی

عکس| جراحت شدید یک سایپایی

لینک منبع: عکس| جراحت شدید یک سایپایی – نیوز

https://www.news.ir/123847/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

اخبار ورزشی