عکس| جشن تولد ۷۴ سالگی سلطان – نیوزبازتاب خبر news.ir


جشن زادروز هفتادسالگی علی پروین برگزار شد.

نوشته عکس| جشن تولد ۷۴ سالگی سلطان اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: عکس| جشن تولد ۷۴ سالگی سلطان – نیوز

https://www.news.ir/202028/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%B7%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/

اخبار ورزشی