عکس| حسینی، هم‌پرواز بهزاد شد – نیوزبازتاب خبر news.ir


سیدحسین حسینی که در برابر صنعت نفت آبادان هم دروازه خود را بسته نگه داشته بود، در ورزشگاه تختی آبادان در خوشحالی بهزاد غلامپور، مربی خود سهیم شد.

لینک منبع: عکس| حسینی، هم‌پرواز بهزاد شد – نیوز

https://www.news.ir/116522/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/

اخبار ورزشی