عکس| حضور تماشاگران در بازی پرسپولیس – نیوزبازتاب خبر news.ir

عکس| حضور تماشاگران در بازی پرسپولیس

به گزارش خبرورزشی، در حالی که ورود تماشاگران به ورزشگاه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی ممنوع است چند تماشاگر در ورزشگاه آزادی حاضر و شاهد بازی بودند.

عکس| حضور تماشاگران در بازی پرسپولیس

لینک منبع: عکس| حضور تماشاگران در بازی پرسپولیس – نیوز

https://www.news.ir/117659/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3/

اخبار ورزشی