فرافکنی یحیی، دقت فرهاد! – نیوزبازتاب خبر news.ir

خبرورزشی/ مجید ابونوری؛ اگر شما یک پرسپولیسی منطقی باشید؛ بعید می دانم حرفهای «یحیی گل محمدی» را، باعث و بانی شکست تیم محبوبتان قلمداد کنید! درک می‌کنم که فضا هر چقدر غم دارتر و رنج بارتر باشد، نگاه، فکر و کلام حسرتزده تر به اتفاقات گذشته می‌شود، اما اگر «مغز» را درگیر حرف‌های بی محتوا کنید، فقط صورت مساله را پاک کرده اید!
آقای گل محمدی؛ فشار می تواند آدم را وادار به گفتن هر چیزی بکند، اما نمی تواند آدم را وادار کند تا آن حرف ها را باور کند! حرف‌هایی از سر استیصال که خریدارانی از جنس خود دارد، و هیچ کارکرد دیگری ندارد!
آقای گل محمدی؛ زمین فوتبال جایی است برای عمیق شدن!
جایی است که باید به اندازه هر چیزی به ادراک شما کمک کند! تاشما در بزنگاه بهترین تصمیم را بگیرید.

سوال این است؛ چگونه می‌توان به «عمق» فوتبال رفت؟
و جواب؛ درجهت درست حرکت کردن و به نشانه ها توجه کردن!
این یعنی مسلط شدن. به خود و به بازی! ونتیجه اش با  «مقاومت فاتح» پایان می‌پذیرد!
آقای گل محمدی؛ در زمین فوتبال تا می توانید باید «هنرمند» باشید!
نباید تن به «خفه» شدن داد. این هیچ دردی را دوا نمی کند!
***
وقتی «علی علیپور» دقیقه ۸۸ گل دوم پرسپولیس را وارد دروازه استقلال کرد، چشمان «فرهادمجیدی» در سردترین صورتی که به عمرم دیده ام، به زمین بازی و ساعت روی دستش، خیره شده بود. بدون اینکه نگاهش را از استادیوم خالی آزادی بردارد. بااینکه نگاهش سرد بود، اما رویاهایش پایان یافته نبود! او می دانست قالب
ریزی تیمش به گونه‌ای است که استقلال مجدد به شکل مطلوبش بازخواهدگشت. و مثل اجل معلق
بر سر پرسپولیس آوار می شود!
شاید دیگر هیچگاه استقلالیها تا به این حد، «فرهاد مجیدی» را دوست نداشته باشند. در بیشتر دقایق بازی مجیدی خودش و فکرش از این طرف به آن طرف حرکت می‌کرد و سعی داشت با حواسش
دریابد که می‌تواند در آسمان ها سیر کند!
مجیدی می‌دانست درست بازی کردن، نیاز به دقت و قدرت تفکر دارد. حتی برای آنکه بتوان توپ را ازنقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حرکت داد، اطلاعات فنی فراوانی لازم است. او با اتکا به همین اصل، تیمش را با دقت و توجه فینالیست کرد!

لینک منبع: فرافکنی یحیی، دقت فرهاد! – نیوز

https://www.news.ir/165590/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF/

اخبار ورزشی