قرارداد انصاری‌فرد با یک تیم اروپایی امروز نهایی می‌شود – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش خبرورزشی، کریم انصاری‌فرد عصر دوشنبه وارد آتن شد و قرار است امروز قراردادش را با تیم آاِک امضا کند.

طبق گزارش‌ها کریم انصاری‌فرد پس از شرکت در آزمایش معمول پزشکی قراردادی به مدت ۳ سال با آاِک امضا خواهد کرد. باشگاه یونانی برای فسخ قرارداد این بازیکن به السیلیه ۶۰۰ هزار یورو پرداخت می‌کند.

لینک منبع: قرارداد انصاری‌فرد با یک تیم اروپایی امروز نهایی می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/161723/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

اخبار ورزشی