لبه تاریکی! – نیوزبازتاب خبر news.ir


استقلال جسم و روحش دچار ضعف شده است. از درون تهی است. استقلال کار را به جایی رسانده که اگر می خواهید روز ها‌ی خوشش رابه یاد بیاورید، باید دفتر خاطراتش را باز کنید!

لینک منبع: لبه تاریکی! – نیوز

https://www.news.ir/124604/%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C/

اخبار ورزشی